Arrangør

Konferansen arrangeres av:

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Besøksadresse:
Ullevål sykehus, Bygning 31,
Kirkeveien 166, Oslo

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF – Ullevål,
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

   (+47) 23 02 62 10

   sekretariat@nakosdagene.no

Teknisk arrangør for konferansen er:
Akuttjournalen ARENA ASBesøksadresse:
Storgaten 51, 4307 Sandnes

Postadresse:
Postboks 622, 4302 Sandnes

 sekretariat@nakosdagene.no

  (+ 47) 932 41 621

Programansvarlig: Jan Erik Nilsen
Email: jen@nakos.no

Konferanseansvarlig/Utstillere: Kjell Olav Hauge
Email: sekretariat@nakosdagene.no

Ansvarlig for foredragsholdere: Siri Idland
Email: siridl@nakos.no