Faglig program

NAKOS-dagene 2019 – Prehospital akuttmedisin i fokus

Mandag 3.  juni

Fagdag for medisinsk nødmeldetjeneste
10.0010.15 Velkommen, litt om NIMN. Rød tråd gjennom dagen: Om samtalen med innringer
Jan Erik Nilsen, Sue Hebbert NAKOS
10.1510.30 Erfaringer med NIMN utgave 4, AMK Vestfold – Telemark
Ann-Kristin Berge, seksjonsleder, Randi Holmar Ellefsen, fagsykepleier
10.3010.45 Erfaringer med NIMN utgave 4, AMK Bergen
Anne Karoline Tyssøy Pedersen, seksjonsleder
10.4511.15 Giftinformasjon – Hvem er vi? Hvordan kan vi optimalisere kontakten med AMK /LVS og innringere?
Mari Tosterud, avdelingsdirektør, Barbro Spillum, seniorrådgiver
11.15 – 11.30 Pause
11.30 – 12.15 Om barn på stedet med behov for omsorgstiltak – hvorfor har denne setningen kommet inn i NIMN?
Anne Kristine Bergem, psykiater / førstelektor OsloMet
12.15 – 13.00 AMK Stavanger – “Slik blir AMK enda bedre på 113-samtaler”
Helene Lund, fagsykepleier, Conrad Bjørshol, seniorforsker RAKOS
13.10 – 14.00 Lunsj
14.00 – 14.45 London Ambulance – Quality control and continuous improvment
Alison Blakely, head of 999 Quality and Continuous Improvement
14.45 – 15.00 Pause
15.00 – 17.00 Kommunikasjon med Somsagt
Trond Mjaaland, psykolog, Bård Fossli Jensen, spes. i barnesykdommer
10.00 – 16.00 Fagrådsmøte, Norsk hjertestansregister

Tirsdag 4. juni

10.00 – 12.30 NAKOS-portalen – fagdag for administratorer
Velkommen
Fra LUB til læring: Etablering og bruk av læringsutbyttebeskrivelser i kursproduksjon
Una Kleppe, seniorrådgiver DSB Brann- og redning
12.30 – 13.00 Lunsj
13.00 – 16.00 Funksjoner som ikke er mye i bruk:
– Gamification
– H5P interaktivt innhold
– Rapportering
– Godkjenningsordninger/ sertifiseringer
Pågående prosjekter:
– SSO med Bliksund
10.00 – 10.15 Registrarsamling, Norsk hjertestansregister
Velkommen
Kvalitetsindikatorer, hvem har blitt bedre
10.15 – 11.00
PCI, er det så viktig da? Alf Inge Larsen
Data fra AMK, Helene Lund
11.00 – 11.15 Kaffe
11.15 – 12.00 Oppdateringer fra registeret, Ingvild
Ny fagrådsrepresentant, Kristine
Validerings-prosjekt, Kristin
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.30 Forskning fra registeret, Jo
13.30 – 14.00 Ny IT løsning og nye datafelter, Ingvild
14.00 – 16.00 Casetrening i grupper, Kristine
16.00 – 16.30 Avslutning og evaluering

Onsdag 5. juni

08.30 – 11.30 Nye registrarer, Norsk Hjertestansregister
Hjertestansregisteret – hva er det?
Data inn og ut – hva er lov?
Casetrening
08.30 – 11.30 Samling for lærlingeadminstratorer
Erfaringsutveksling mellom tjenestene
Nytt kull 2019-21
Nye metoder for oppfølging?
09.00 – 11.30 Fagmøte – NRR-instruktører
NRR portalen
Undervisnings-metodikk
Hjertestansregisteret, hva skal registreres og hvordan
Testing av HLR kunnskaper

Fagkonferanse – Prehospital akuttmedisin i fokus

11.30 – 12.30 Lunsj for dere som deltar på fagkonferansen
12.30 – 13.15 Mingling i utstillingen
13.15 – 14.00 Åpning
Velkommen
Redningsaksjonen i Hustadvika v/ Trond Nordseth, overlege 330-skvadronen
14.00 -15.30 Sesjon 1: Brann
Førstehjelp – Siw Lilly Osmundsen, leder av AED-registeret, NAKOS
Avansert prehospital behandling av brann og røykskader, transport av brannskadde – Rune Aalvik, anestesilege, Haukeland Universitetssykehus
Behandling inhospitalt – Christer Kubon, kirurg, Haukeland Universitetssykehus
15.30 – 16.00 Pause med besøk i utstillingen
16.00 – 17.30 Sesjon 2: Hypotermi/skred/mountain lab
Hypotermi – Øyvind Thomassen, anestesilege, Haukeland Universitetssykehus
Mountain lab – Guttorm Brattebø, overlege ved Haukeland Universitetssykehus og leder for Kokom
Skredprosjekt – Lars Wik, anestesilege/seniorforsker, NAKOS og OUS
17.30 – 18.00 Mingling i utstillingen
19.30 Middag

Torsdag 6. juni

09.00 – 10.30 Sesjon 3: Forgiftninger og overdoser
Nalokson-prosjektet – administrering av intranasal nalokson. – Arne Skulberg, anestesilege og forsker, OUS og NTNU
Primærlegen inn i akuttbehandlingen – Odd Martin Vallersnes, spesialist i allmenmedisin og forsker, legeskiftleder ved Legevakten i Oslo
Forgiftninger med Giftinformasjonen – samarbeid med AMK. Barbro Spillum, seniorrådgiver i Giftinformasjonen ved FHI og farmasøyt
10.30 – 11.00 Pause med besøk i utstillingen
11.00 – 12.30 Sesjon 4: Hjertestans under spesielle forhold
Førsterespondenter og legevaktsleger, erfaringer – Kristian Myklevoll, spesialist i allmennedisin og fastlege Stord kommune
Barn og hjertestans – Monica Thallinger, anestesilege, Bærum sykehus
Prehospital hjertestans og REBOA – Jostein Brede, anestesilege og forsker, SNLA og St. Olavs Hospital
12.30 Lunsj
Hjemreise

For å lagre faglig program til din maskin, høyreklikk på den røde knappen og velg Lagre fil som… (eller tilsvarende).
Programmet oppdateres fortløpende. Siste oppdatering: 30. mai 2019
 Husk å legge til NAKOS dagene 2019 i din kalender: