Foreløpig program

NAKOS-dagene 2020

Mandag 30. november

10.0016.00 Fagrådet Norsk hjertestansregister
10.0015.00 Fagdag Medisinsk nødmeldetjeneste
16.0019.00 Referansegruppe NAKOS

Tirsdag 1. desember

Akuttmedisinsk fagdag
09.00 – 09.15 Åpning
09.15 – 10.45 Basal og avansert HLR – stadig noe nytt?
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 12.30 Farlige forgiftninger og smittsomme sykdommer
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 15.00 Vurdering av alvorlig syke barn og hodeskader
15.00 – 15.15 Pause
15.15 – 16.45 Når ulykken er ute

Onsdag 2. desember

09.00 – 15.00 Nakos.no seminar
09.00 – 15.00 Registrarsamling

Torsdag 3. desember

09.00 – 15.00 FoU-samling

Programmet oppdateres fortløpende. Siste oppdatering: 03.03.2020
 Husk å legge til NAKOS dagene 2020 i din kalender: