Faglig program – foreløpig versjon

Mandag 3. juni

10.00 – 16.00 Fagmøte – Medisinsk indeks
Fagrådsmøte, Norsk hjertestansregister

Tirsdag 4. juni

10.00 – 16.00 Klinikkledermøte
NAKOS-portalen
Registrarsamling, Norsk hjertestansregister

Onsdag 5. juni

08.30 – 11.30 Klinikkledermøte
Registraropplæring – nye registrarer, Norsk hjertestansregister
NAKOS-portalen – Opplæring
10.00 – 12.30 Hjertestarterregisteret
12.30 – 14.00 Lunsj
14.00 – 15.30 Åpning
Sesjon 1: Brann
15.30 – 16.00 Pause med utstillerbesøk
16.00 – 17.30 Sesjon 2: Hypotermi/skred/mountain lab
19.30 Middag

Torsdag 6. juni

09.00 – 10.30 Sesjon 3: Forgiftninger og overdoser
10.30 – 11.00 Pause med utstillerbesøk
11.00 – 12.30 Sesjon 4: Hjertestans under spesielle forhold
12.30 Lunsj
Hjemreise

For å lagre faglig program til din maskin, høyreklikk på den røde knappen og velg Lagre fil som… (eller tilsvarende).
Det tas forbehold om endringer i annonsert program. Programmet oppdateres fortløpende.
 Husk å legge til NAKOS dagene 2019 i din kalender: