Faglig program – foreløpig versjon

NAKOS-dagene 2019 – Prehospital akuttmedisin i fokus

Mandag 3.  juni

Fagdag for medisinsk nødmeldetjeneste
10.0011.30 Velkommen, litt om NIMN. Rød tråd gjennom dagen: Om samtalen med innringer.
Jan Erik Nilsen, daglig leder NAKOS, Sue Hebbert, prosjektsekretær NIMN utg. 4 NAKOS
Erfaringer med NIMN utgave 4 ved AMK Vestfold – Telemark
Ann-Kristin Berge, seksjonsleder og Randi Holmar Ellefsen, fagutvikler AMK Vestfold – Telemark
Erfaringer med NIMN utgave 4 ved AMK Bergen
Tone Alfsvåg Engelsen, fagutvikler AMK Bergen
Sammen redder vi liv
Emil Iversen, AMK Oslo, Prehospitalklinikk
Giftinformasjon – Hvem er vi? Hvordan kan vi optimalisere kontakten med AMK /LVS og innringere?
Mari Tosterud, avdelingsdirektør Giftinformasjonen, Barbro Spillum, seniorrådgiver Giftinformasjonen
11.30 – 11.45 Pause
11.45 – 13.10 Om barn på stedet med behov for omsorgstiltak
Anne Kristine Bergem, psykiater og skribent
AMK Stavanger – «Slik blir AMK enda bedre på 113-samtaler»
Helene Lund, fagutvikler AMK Stavanger, Conrad Bjørshol, overlege og forsker SUS
13.10 – 14.00 Lunsj
14.00 – 14.45 London Ambulance – Quality assurance and quality control
Alison Blakely eller kollega, 999 Quality and Continuous Improvement
14.45 – 15.00 Pause
15.00 – 17.00 Kommunikasjon
Trond Mjaaland, psykolog, Bård Fossli Jensen, lege, spesialist i barnesykdommer
10.00 – 16.00 Fagrådsmøte, Norsk hjertestansregister

Tirsdag 4. juni

10.00 – 12.30 NAKOS-portalen – fagdag for administratorer
Velkommen
Fra LUB til læring: Etablering og bruk av læringsutbyttebeskrivelser i kursproduksjon
Una Kleppe, seniorrådgiver DSB Brann- og redning
12.30 – 13.00 Lunsj
13.00 – 16.00 Funksjoner som ikke er mye i bruk:
– Gamification
– H5P interaktivt innhold
– Rapportering
– Godkjenningsordninger/ sertifiseringer
Pågående prosjekter:
– SSO med Bliksund
10.00 – 12.00 Registrarsamling, Norsk hjertestansregister
Hva er registrert i Norsk hjertestansregister?
Forskning fra registeret
PCI – er det så viktig da?
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.30 AMK – vi vil gjerne fortelle hva vi gjør
14.30 – 15.00 Pause
15.00 – 16.30 Casetrening

Onsdag 5. juni

08.30 – 11.30 Nye registrarer, Norsk Hjertestansregister
Hjertestansregisteret – hva er det?
Data inn og ut – hva er lov?
Casetrening
08.30 – 11.30 Samling for lærlingeadminstratorer
Erfaringsutveksling mellom tjenestene
Nytt kull 2019-21
Nye metoder for oppfølging?
09.00 – 11.30 Fagmøte – NRR-instruktører
NRR portalen
Undervisnings-metodikk
Hjertestansregisteret, hva skal registreres og hvordan
Testing av HLR kunnskaper

Fagkonferanse – Prehospital akuttmedisin i fokus

11.30 – 12.30 Lunsj for dere som deltar på fagkonferansen
12.30 – 13.15 Mingling i utstillingen
13.15 – 14.00 Åpning
Velkommen
Redningsaksjonen i Hustadvika v/ Trond Nordseth, overlege 330-skvadronen
14.00 -15.30 Sesjon 1: Brann
Førstehjelp – Siw Lilly Osmundsen, leder av AED-registeret, NAKOS
Avansert prehospital behandling av brann og røykskader, transport av brannskadde – Rune Aalvik, anestesilege, Haukeland Universitetssykehus
Behandling inhospitalt – Christer Kubon, kirurg, Haukeland Universitetssykehus
15.30 – 16.00 Pause med besøk i utstillingen
16.00 – 17.30 Sesjon 2: Hypotermi/skred/mountain lab
Hypotermi – Øyvind Thomassen, anestesilege, Haukeland Universitetssykehus
Mountain lab – Guttorm Brattebø, overlege ved Haukeland Universitetssykehus og leder for Kokom
Skredprosjekt – Lars Wik, anestesilege/seniorforsker, NAKOS og OUS
17.30 – 18.00 Mingling i utstillingen
19.30 Middag

Torsdag 6. juni

09.00 – 10.30 Sesjon 3: Forgiftninger og overdoser
Nalokson-prosjektet – administrering av intranasal nalokson. – Arne Skulberg, anestesilege og forsker, OUS og NTNU
Primærlegen inn i akuttbehandlingen – Odd Martin Vallersnes, spesialist i allmenmedisin og forsker, legeskiftleder ved Legevakten i Oslo
Forgiftninger med Giftinformasjonen – samarbeid med AMK. Barbro Spillum, seniorrådgiver i Giftinformasjonen ved FHI og farmasøyt
10.30 – 11.00 Pause med besøk i utstillingen
11.00 – 12.30 Sesjon 4: Hjertestans under spesielle forhold
Førsterespondenter og legevaktsleger, erfaringer – Kristian Myklevoll, spesialist i allmennedisin og fastlege Stord kommune
Barn og hjertestans – Monica Thallinger, anestesilege, Bærum sykehus
Prehospital hjertestans og REBOA – Jostein Brede, anestesilege og forsker, SNLA og St. Olavs Hospital
12.30 Lunsj
Hjemreise

For å lagre faglig program til din maskin, høyreklikk på den røde knappen og velg Lagre fil som… (eller tilsvarende).
Programmet oppdateres fortløpende. Siste oppdatering: 14. mai 2019
 Husk å legge til NAKOS dagene 2019 i din kalender: