Generell informasjon

  Vi har samlet et knippe dyktige fagfolk til sesjonen om overdoser og forgiftninger under fagkonferansen torsdag 6. juni.

18.03.2019:
Arne Skulberg, anestesilege og forsker, åpner sesjonen med å fortelle oss om intranasal nalokson-prosjektet, der man ser på nalokson administrert som nesespray. Deretter kommer Odd Martin Vallersnes, som er allmennlege og har skrevet sin doktorgradsavhandling om rusmiddelforgiftning, for å fortelle om forgiftninger fra et primærhelsetjenesteperspektiv. Til slutt i sesjonen kommer Barbro Spillum fra Giftinformasjonen for å snakke om hvordan de samarbeider med AMK når de håndterer forgiftninger. Gå til foreløpig program
Vi gleder oss!

 

  Programmet for fagkonferansen begynner å ta form!

27.02.2019:
Sesjonen som omhandler hjertestans under spesielle forhold er nå klar. Kristian Myklevoll, spesialist i allmennmedisin, åpner med å holde et spennende innlegg om hvordan det oppleves som legevaktslege å være en av de første på stedet hos pasienter med hjertestans. Videre vil Jon-Kenneth Heltne, anestesilege og professor, snakke om de ekstra vanskelige situasjonene i møte med barn og hjertestans. Som sesjonens siste innlegg vil Jostein Brede, anestesilege og forsker, fortelle oss om sitt spennende doktorgradsprosjekt hvor han ser på prehospital hjertestans og bruk av REBOA.
Vi lover dere et spennende fagprogram begge dagene – her er det bare å melde seg på!

 

  PÅMELDINGEN HAR STARTET!!!

22.01.2019:
Vi gleder oss til akuttmedisinske fagsamlinger i Bergen i starten av juni, NAKOS-dagene, og håper du vil være med! Påmeldingen har startet – meld deg på her

Selve konferansen onsdag 5. og torsdag 6. juni vil fokusere på flere spennende temaer. Onsdagen vil det være sesjoner om brannskader og hypotermi. Vi vil ta for oss førstehjelp ved brannskadebehandling, akuttbehandling utenfor sykehus samt behandling inne på sykehus. På hypotermisesjonen vil dere også få høre om snøskredstudier og mountain lab.

Torsdagen står forgiftninger og overdoser på programmet, med perspektiver fra både primærhelsetjenesten og medisinsk nødmeldetjeneste. Konferansens siste sesjon vil handle om erfaringer med hjertestans i spesielle situasjoner, med kasuistikker fra primærhelse og spesifikt om barn. Mer detaljer om programmet finner du her

Den som ønsker kan også delta på konferansemiddag onsdag kveld – en hyggelig mulighet til å møte gamle kjente og stifte nye bekjentskaper.

I tillegg til konferansedagene arrangeres det mandag 3. og tirsdag 4. juni ulike fagmøter. Mandag 3. juni vil det være fagdag for medisinsk nødmeldetjeneste. Dagen vil dreie seg om temaene medisinsk indeks, forskning i nødmeldetjenesten, og kommunikasjon i stressede situasjoner. NAKOS-portalen vil arrangere fagdag for administratorer og kursutviklere.

Hjertestansregisteret har sin årlige registrarsamling tirsdag 4. juni, og tilbyr også opplæring av nye registrarer onsdag 5. juni.

Vi er sikre på at dette vil bli noen fantastiske dager for faglig påfyll, og håper å se så mange som mulig i Bergen i juni.

 

  Konferanse i helt ny drakt

22.10.2018:
Etter mange år med Skandinavisk Akuttmedisin gleder vi oss over å tilby en konferanse i helt ny drakt. NAKOS-dagene 2019 blir arrangert på hotell Scandic Flesland Airport i perioden 3. – 6. juni 2019.

Ulike faggrupper i den akuttmedisinske kjeden vil bli samlet til fagmøter og spesialsymposier gjennom flere møter mandag 3. juni og tirsdag 4. juni.

Det vil bli arrangert egne møter for registrarer ved de lokale hjertestansregistrene, utdanningsansvarlige i prehospitale tjenester med særlig fokus på nettbasert opplæring og de som er engasjert i arbeid med Norsk indeks for medisinsk nødhjelp i LVS og AMK.

Fra lunsj onsdag 5. juni til lunsj torsdag 6. juni vil det bli arrangert en akuttmedisinsk fagkonferanse med mye spennende fagprogram. 

Det blir sesjoner som dekker nyheter og aktuell status for behandling av brann- og inhalasjonsskader, forskning og utvikling innen fjell- og skredredning, behandling av aksidentell hypotermi og moderne behandling av forgiftninger og overdoser. En hjertestanspasient vil følges gjennom hele akuttkjeden der vi også ser på hvordan hjertestarter- og hjertestansregisteret kan bidra til å redde liv.